به نام خدا

باسلام

توی این جلسه به معرفی تگ های کاربردی HTML می پردازیم.

جلسه دوم را در زیر دانلود کنید:

جلسه دوم